Problémy SVJ

Jak řádně spravovat bytový dům v SVJ

Jaké problémy v SVJ existují, jak jsou časté, jak jsou vážné a jak je řešit?

Tak jako v každé oblasti, tak i v oblasti SVJ existují problémy. Dle našich zkušeností je však v oblasti SVJ mnoho problémům které však vznikají v důsledku neznalosti. K tomu přispívá i fakt, že problematika SVJ je poměrně složitá a leckdy ji nerozumí ani právníci.

Protože si uvědomujeme závažnost této skutečnosti, založili jsme webové stránky Problémy SVJ, které se tímto zabývají, a na kterých najdete mnoho dalších informací. Rovněž zde publikujeme články, které se zabývají praktickými problémy a jejich řešením. Tyto články najdete v Blogu.

V článcích najdete např. odpovědi na tyto otázky či problémy:

Na jaké otázky často (nejen) členové statutárních orgánů hledají odpověď?

 • Jak postupovat v případě dlužníků?
 • Jaký právní vztah má SVJ vůči nájemcům a naopak?
 • S kým má SVJ jednat v případě, že vlastník byt pronajímá?
 • Může SVJ započíst přeplatek z vyúčtování vůči nezaplaceným zálohám za nové účtovací období?
 • Jakým způsobem se podílí vlastníci na nákladech na správu domu a pozemku?
 • Co patří mezi náklady na správu domu a pozemku, co mezi služby poskytované jednotkám a co mezi ostatní?
 • Musí mít SVJ v souvislosti s novým občanským zákoníkem nové stanovy?Problémy SVJ
 • Co je krátkodobá a co dlouhodobá záloha a jaké je jejich použití?
 • Musí výši záloh na správu domu a pozemku schvalovat shromáždění?
 • Může být výše záloh na správu domu a pozemku libovolně vysoká?
 • Jak vysoká má být výše záloh na správu domu a pozemku?
 • Jaká je výše příspěvku na náklady na správu domu a pozemku?
 • Jak vysoké mají být zálohy na služby, které SVJ poskytuje jednotkám podle zákona č. 67/2013 Sb.?
 • Co je příspěvek a co je záloha?
 • Může být použití peněz SVJ (složených záloh) v rozporu s účelem jejich svěření zpronevěrou (§ 206 trestního zákona)?
 • Je rizikové platit zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby přímo na účet správcovské firmy a ne na účet SVJ?
 • Jsou stanovy SVJ závazné (účinné) i pro nájemce?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši příspěvku na správu domu a pozemku?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši záloh na správu domu a pozemku?
 • Je možný jiný způsob přispívání na náklady na správu domu a pozemku než podle spoluvlastnického podílu?
 • Jak zajistit, aby se na nájemce vztahovala pravidla používání společných částí (prostorů) domu uvedená ve stanovách?
 • Kdy vzniká členství v SVJ?
 • Proč je důležité vědět přesné datum vzniku členství v SVJ?

Zajímá vás, jaké otázky často řeší zodpovědní vlastníci? To najdete zde.

Více informací se dozvíte na webu Problémy SVJ.