Spravujte bytový dům v rámci SVJ řádně dle zákonů 

Pomůžeme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Péče řádného hospodáře je podmínkou pro řádnou správu SVJ

PORADENSTVÍ – KONZULTACE

Zajistěte efektivní činnost správy vašeho bytového domu v rámci SVJ správným a transparentním nastavením procesů a pravidel v rámci péče řádného hospodáře. Např. jak vymáhat dluhy, jak rozúčtovat správně náklady, jaká ustanovení mít ve stanovách atd.

VÍCE O TÉTO SLUŽBĚ SE DOZVÍTE ZDE
OPTIMALIZACE FINANCÍ A ZAJIŠTĚNÍ RIZIK

Maximalizujte finanční přínos pro vlastníky ze svěřených finančních prostředků. Optimalizujte krytí společného majetku v rámci pojištění a minimalizujte rizika, která hrozí členům SVJ. Snižte také náklady na elektřinu a plyn. Spravujte SVJ s péčí řádného hospodáře.

VÍCE O TÉTO SLUŽBĚ SE DOZVÍTE ZDE
SLUŽBY PRO SPRÁVCOVSKÉ FIRMY A ÚČETNÍ

Správcovským firmám pomáháme s orientací se ve složité problematice SVJ a se správným nastavením procesů pro SVJ tak, aby jednali s odbornou péčí. Každé SVJ zpravidla chce, aby se mu o správu staral profesionál, na kterého se může spolehnout, že je vše dle zákonů atd.

VÍCE O TÉTO SLUŽBĚ SE DOZVÍTE ZDE
VÝKON FUNKCE ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU

Výkon funkce předsedy SVJ, předsedy výboru SVJ, kontrolora či předsedy kontrolní komise profesionálem, který má potřebné znalosti vyřeší nezájem členů SVJ o výkon funkce.

VÍCE O TÉTO SLUŽBĚ SE DOZVÍTE ZDE
WEBOVÁ APLIKACE PRO PŘEHLEDNOU A ŘÁDNOU SPRÁVU SVJ

Webová aplikace sloužící jak vlastníkům, tak výborům či správcům nemovitostí s větším počtem vlastníků. Nově obsahuje i účetnictví! Aplikace splňuje požadavky na řádnou, efektivní a transparentní správu SVJ.

VÍCE O TÉTO SLUŽBĚ SE DOZVÍTE ZDE
LUSTRACE SVJ A JEDNOTKY

Velmi důležité u kupovaného bytu (jednotky) je nejen jaký je jeho technický stav a stav domu, ale také jaké jsou vnitřní poměry SVJ, jak hospodaří, zda nejsou ve stanovách omezující ustanovení apod. Lustrací zjistíme z veřejných zdrojů, zda s koupí bytu nekoupíte také problémy a nepříjemné starosti, které vás mohou dokonce donutit i k prodeji bytu.

VÍCE O TÉTO SLUŽBĚ SE DOZVÍTE ZDE

Pár čísel

Máme bohaté zkušenosti s fungováním SVJ, včetně výkonu funkce člena výboru. Známe detailně řádné fungování SVJ. Máme zkušenosti s efektivním a transparentním fungováním SVJ, stejně tak prokazatelné úspory nákladů a maximalizace výnosů ze svěřených finančních prostředků – finanční řízení SVJ.

prokazatelných zkušeností

profesionální přístup

úspora nákladů
NAŠE SLUŽBY VÁM POMOHOU KE SPLNĚNÍ § 159 O.Z.

Zažijte bezproblémové fungování vašeho SVJ

Problematikou vlastnictví jednotek (bytů či nebytů) se zabýváme od roku 2009. Máme zkušenosti v působení ve výboru SVJ, s řízením a řešením problémů SVJ. A problémů v SVJ je mnoho.

V oblasti vlastnictví jednotek poskytujeme široké portfolio služeb na míru dle požadavků našich klientů. Naše znalosti jsem velmi obsáhlé a dokážeme poradit, jak úspěšně řídit SVJ ke spokojenosti vlastníků jednotek – členů SVJ. A naopak vlastníkům dokážeme poradit, jak úspěšně řešit problémy SVJ, které vzniknout díky neschopnosti jejich výboru či předsedy SVJ, jak se úspěšně domáhat svých práv Naše dlouholeté působení v oblasti fungování SVJ s prokazatelnými výsledky je zárukou kvalitních služeb, které poskytujeme všem SVJ, ale také i členům SVJ (vlastníkům) a dalším osobám, které mají zájem na bezproblémovém a řádném fungování SVJ. I my, jako vlastníci, jsme jsme chtěli, aby naše SVJ fungovala řádně. Abychom mohli zjistit, jak vlastně funguje vlastnictví bytů, museli jsme nastudovat poměrně složitou právní úpravu včetně velmi důležité judikatury, na kterou se často zapomíná. Výsledky však za to úsilí stály. Naše nabyté znalosti a zkušenosti nabízíme vám, protože víme, v jak neuspokojivém stavu správa SVJ v ČR je. ZAČNĚTE VYUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY HNED

Proč využívat právě naše služby?

Existuje mnoho společností, které se zabývají problematikou SVJ. Podle našich zkušeností však stále hodně takových společností funguje jen na principu generování zisku, aniž by poskytovaly kvalitní služby s odbornou péčí na vysoké úrovni. Naším cílem je především pomoci zvýšit povědomí o vlastnictví bytů a správě bytových domů v rámci SVJ. S tím souvisí i zajištění řádné správy domu a pozemku.

SPLNÍTE PODMÍNKY § 159 O.Z – PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Potřebné znalosti jsou nezbytné pro splnění podmínky péče řádného hospodáře. Neznalost neomlouvá!
ZÍSKÁTE MNOHÉ Z NAŠICH BOHATÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ

Nejen s našimi klienty se rádi dělíme o naše znalosti, zkušenosti a praktické poznatky na našem webu Problémy SVJ (problemysvj.cz). Podívejte se na tento web, na kterém najdete mnoho užitečných článků z praxe, které nikde jinde nenajdete. Klikněte na link níže. Když se přihlásíte k odběru novinek, tak vám nic zajímavého neuteče.

Podívejte se na web Problémy SVJ
SNÍŽÍTE NÁKLADY A ZVÝŠÍTE VÝNOSY

Díky analýze hospodaření SVJ, najdeme spolu s vámi slabá, nehospodárná místa a také místa, která způsobují neefektivní nakládání se svěřenými finančními prostředky. Mnoho SVJ se vůbec nestará o to, jak lépe hospodařit, protože tomu nerozumí, což je při nedostatku potřebných znalostí nepochopitelné. Proto je třeba tyto odborné záležitosti svěřit odborníkům. I toto patří do péče řádného hospodáře.

BUDOUCÍM VLASTNÍKŮM PROVĚŘÍME SVJ I JEDNOTKU

Těm, kteří se chystají koupit byt či nebytovou jednotku prověříme, zda se nechystají koupit byt, který má „kostlivce ve skříni“.  V dnešní době je již obvyklé nechat si nemovitost prověřit tzv. inspektorem (technický stav nemovistosti). Málokdo však si uvědomuje, že je velmi důležité to, jak a jestli SVJ funguje, jak jsou upraveny vnitřní poměry a zda SVJ funguje dle zákonů, nedochází ke zpronevěrám a další nekalé činnosti.

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT?

Ceník služeb

Odměna za naše služby se stanoví buď na základě skutečné časové náročnosti, tj. úhrada za každou započatou půlhodinu (konzultace, zpracování případu apod.), nebo může být na základě dohody odměna stanovena paušálem či jinak.

Vzhledem k tomu, že problémy se v SVJ vyskytují prakticky neustále, je pro výbory či předsedy SVJ vhodné zajistit odborné znalosti dlouhodobějším vztahem. Paušální programy jsou ideální pro SVJ, jejichž statutární orgán si uvědomuje složitost a specifičnost vztahů v SVJ, a který chce vykonávat funkci řádně a s péčí řádného hospodáře. Paušální programy jsou cenově zvýhodněny. Jsou vhodné nejen pro SVJ, ale také pro správcovské firmy. V případě potřeby více hodin konzultací v ceně paušálu, vám připravíme individuální nabídku.

Osobní konzultace probíhají výhradně v naší kanceláři.

Hodinová sazba odměny je 1 600 Kč + 21 % DPH, tj. 1 936 Kč vč. DPH, účtuje se každá započatá půlhodina.

Kontaktujte nás

Pokud chcete využít naše služby, vyplňte prosím následující formulář.